Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía | Universidade de Vigo
Enxeñaría da Enerxía | Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

CRÉDITOS

Créditos

 

Este traballo finánciase parcialmente con fondos procedentes da Universidade de Vigo para a realización (2011-2013) do Proxecto de Innovación Educativa “Actividades Manipulativas en liña para a aprendizaxe da Física nos graos en Enxeñería”.

Utiliza resultados previos obtidos en anteriores proxectos financiados pola Universidade de Vigo dentro do seu Programa de apoio á innovación educativa (Maio 1997 a Maio 1998 e Xuño 1998 a Xuño 1999). Así como da Acción Especial do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía España con referencia DIF2003-10393-E (Decembro 2003 a Decembro 2004) dentro do seu Programa nacional de difusión e divulgación científica e técnica, concedida baixo o título “Actividades e Experiencias para Interpretar a Física”.

Parte dos seus resultados son aplicación directa do proxecto “Hands-on Science” de referencia 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS (Outubro 2003 a Outubro de 2006) financiado pola Comisión Europea dentro do seu Programa Sócrates/Comenius e das tarefas que realiza a Asociación Internacional  Hands-on Science (NIPC 508050561) (2007-2019).

A actualización dos contidos desta páxina web está financiada con fondos da convocatoria de Axudas da Escola Aberta de Formación Permanente (EAFP) da Universidade de Vigo (RR do 8 de abril de 2021).

Parte do material experimental empregado nas clases maxistrais está financiado con fondos da convocatoria de Axudas da Escola Aberta de Formación Permanente (EAFP) da Universidade de Vigo (RR do 8 de febreiro de 2023).

Grupo de Innovación Docente Aprendizaxe Manipulativo da Física

 

Responsable/Administrador:

JOSÉ BENITO VÁZQUEZ DORRÍO (bvazquez at uvigo.gal)