Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía | Universidade de Vigo
Enxeñaría da Enerxía | Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos

CRÉDITOS

Créditos

 

Este traballo finánciase parcialmente con fondos procedentes da Universidade de Vigo para a realización (2011-2013) do Proxecto de Innovación Educativa “Actividades Manipulativas en liña para a aprendizaxe da Física nos graos en Enxeñería”.

Utiliza resultados previos obtidos en anteriores proxectos financiados pola Universidade de Vigo dentro do seu Programa de apoio á innovación educativa (Maio 1997 a Maio 1998 e Xuño 1998 a Xuño 1999). Así como da Acción Especial do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía España con referencia DIF2003-10393-E (Decembro 2003 a Decembro 2004) dentro do seu Programa nacional de difusión e divulgación científica e técnica, concedida baixo o título “Actividades e Experiencias para Interpretar a Física”.

Parte dos seus resultados son aplicación directa do proxecto “Hands-on Science” de referencia 110157-CP-1-2003-1-PT-COMENIUS (Outubro 2003 a Outubro de 2006) financiado pola Comisión Europea dentro do seu Programa Sócrates/Comenius e das tarefas que realiza a Asociación Internacional  Hands-on Science (NIPC 508050561) (2007-2019).

A actualización dos contidos desta páxina web está financiada con fondos da convocatoria de Axudas da Escola Aberta de Formación Permanente (EAFP) da Universidade de Vigo (RR do 8 de abril de 2021).

Grupo de Innovación Docente (GID1)

 

Aprendizaxe Manipulativo da Física

 

Responsable/Administrador:

JOSÉ BENITO VÁZQUEZ DORRÍO (bvazquez@uvigo.es)

Membros:

JAVIER VIJANDE LÓPEZ (jvijande@uvigo.es)

MANUEL MARTÍNEZ PIÑEIRO (manumar@uvigo.es)

JESÚS BLANCO GARCÍA (jblanco@uvigo.es)